Alexandru Ciura – biografie

Alexandru Ciura (15 noiembrie 1876, Abrud, judeţul Alba - 2 martie 1936, Cluj) - prozator şi publicist. Provine dintr-o veche familie de preoţi din Ţara Moţilor, participanţi la revoluţia din 1848, alături de Avram Iancu. Liceul la Blaj şi Sibiu (1894); studii teologice şi filologice la Budapesta (1894-1902); licenţa cu o teză despre Eminescu şi Coşbuc (1903).

Debut cu un foileton în revista sibiană „Tribuna” (1895). Debut editorial cu volumul de schiţe şi „efemeride” Visuri trecute (1903). Primul redactor-şef (1902-1903) al revistei „Luceafărul”, apărută la Budapesta, colaborator asiduu până la suprimarea publicaţiei (1914). A mai colaborat la „Lupta” (Budapesta), „Cosânzeana”, „Familia”, „Revista politică şi literară”, „Pagini literare”, „Gând românesc” şi „Societatea de mâine”.

Conduce „Unirea” din Blaj (1918), transformată de el în „ziar naţional cotidian”, factor activ în pregătirea Adunării de la Alba Iulia. Semnează şi cu pseudonimele literare Al., Alfa, Simin, Petronius, Pribeag etc. Profesor la Liceul Arhiepiscopesc din Blaj (1913-1918); director la Liceul „Gheorghe Bariţiu” din Cluj până la sfârşitul vieţii. Intensă activitate culturală în cadrul Astrei.

În volumele de proză Icoane (1906), Amintiri (1911), În război (1915), Sub steag strein (1920) etc., evocă lumea primitivă a Apusenilor, frământările generaţiei tinere de intelectuali români ardeleni, suferinţele războiului, într-o manieră tradiţională, apropiată de temele şi stilul lui Ion Agârbiceanu.

Opera literară

Visuri trecute, Blaj, 1903;

Eminescu şi Coşbuc. Note comparative, Blaj, 1903;

Educaţia vechilor elini, Blaj, 1905;

Icoane, Budapesta, 1906;

Amintiri. Schiţe şi nuvele, prefaţă de Octavian C. Tăslăuanu, Orăştie, 1911;

Foiletoane (1907-1910), Beiuş, 1912;

În război, Blaj, 1915;

Fraţii. Povestiri din război, Arad, 1916;

Scrisoare în cealaltă lume. Schiţe de război, Arad, 1917;

Sub steag strein. Schiţe şi povestiri din Ardeal. 1915-1916, Bucureşti, 1920;

Iscariot. Schiţe, Arad, 1925;

Homunculus, Bucureşti;

Scrieri alese, ediţie îngrijită de A. Millea, prefaţă de Mircea Zaciu, Bucureşti, 1966;

Povestire pe scurt a vieţii lui Avram Iancu, Cluj Napoca, 2003.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …