Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa - 16 octombrie 1962, Bucureşti) - poet şi sociolog al literaturii. Fiul lui Floru Claudian, general, şi al Eufimiei (născută Cernătescu).

Îşi dă bacalaureatul la Bucureşti (1918), absolvind tot aici Facultatea de Litere şi Filosofie (1922). Debutează cu versuri în revista „Curentul nou” (1920); în continuare, unele din poeziile sale vor fi semnate cu pseudonimul literar Anton Costin. Colaborează la „Facla literară”, „Viaţa literară”, „Pasul vremii”, „Jurnalul literar”, „Viaţa românească”, „Şantier”, „Minerva”, „Revista de filosofie”, „Gândul vremii”, „Revista română” şi „Iaşul literar”.

Din 1929, funcţionează la Universitatea din Iaşi, fiind şi doctor în filosofie al acestei universităţi (1930). În 1937-1938 se află la Paris, ca bursier al statului francez. Din 1941, îi urmează lui Petre Andrei ca titular al Catedrei de sociologie şi etică. Între 1954 şi 1960, după eliberarea din detenţia politică, este cercetător la filiala ieşeană a Academiei Române.

Reprezentant al şcolii sociologice ieşene, continuator, cum observă Traian Herseni, al lui Ştefan Zeletin, Claudian preconizează, în Cercetări filosofice şi sociologice (1935), analiza socio-istorică a sistemelor filosofice. Metoda este concretizată în Colectivismul în filosofia lui Platon (1936) şi Originea socială a filosofiei lui Auguste Comte (1936). Cunoaştere şi suflet (1940) conţine elemente ale unei sociologii a cunoaşterii, iar Antisemitismul şi cauzele lui sociale (1945) este o schiţă sociologică a fenomenului respectiv.

Au rămas în manuscris două lucrări ample de sociologia literaturii, dedicate teatrului clasic francez, respectiv prozei franceze a secolului al XIX-lea (fragmente au apărut în 1957-1958 în „Iaşul literar” şi în Studii şi cercetări ştiinţifice). Postum, îi apare volumul selectiv Senin (1972), care cuprinde o lirică intelectualistă, cu o problematică ironic-filosofică.

Opera literară

Cercetări filosofice şi sociologice, Iaşi, 1935;

Originea socială a filosofiei lui Auguste Comte, Bucureşti, 1936;

Colectivismul în filosofia lui Platon, Iaşi, 1936;

Cunoaştere şi suflet, Iaşi, 1940;

Antisemitismul şi cauzele lui sociale, Bucureşti, 1945 (ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Constantin Schifirneţ, 2000);

Senin, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Constantin Crişan, cuvânt înainte de Şerban Cioculescu, Bucureşti, 1972.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …

Dumitru Ciurezu – biografie

Dumitru Ciurezu (7 noiembrie 1897, comuna Pleniţa, judeţul Dolj – 5 ianuarie 1978, Sibiu) – …