Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia - 6 august 2004, Bucureşti) - poet. Fiul lui Hermann Eisenbraun, profesor de limba germană, dintr-o familie de colonişti germani din sudul Basarabiei, şi al Margaretei (născută Mariş). Şcoala primară la Cahul; liceul la Cahul şi Bolgrad (absolvit în 1939). Debutează în 1932, la revista Liceului „Ion Voievod” din Cahul, „Îndrumarea tinerimii”, cu o poezie închinată Unirii Principatelor.

Debut editorial, tot ca elev, cu placheta de versuri Melancolie (1936). Stabilit după război la Brăila (1944-1949), lucrează la publicaţiile „Expresul”, „Ancheta” şi „Înainte”, din localitate. În 1949 pleacă la Bucureşti, fiind angajat de Mihai Beniuc la revista „Flacăra”. În 1950 este arestat pentru plachetele de versuri Cântece de dor şi de război (1944) şi Poeme de dincoace (1947). Deţinut la Canal (1950-1954), compune mental şi pune în circulaţie orală, din om în om, versuri al căror autor va rămâne o vreme neidentificat (şi ca atare eliberat la expirarea sentinţei).

Între 1954 şi 1958 locuieşte la Bucureşti, unde lucrează ca om de serviciu, portar, magaziner de şantier, contabil, pedagog de liceu etc. Având interdicţie de semnătură, publică totuşi sub pseudonimele literare Radu Calomfir, Matei Scutaru, Nicu Grădinaru etc. În „Rebus” şi „Urzica”. Identificat, în 1958, ca autor al versurilor „de la Canal” care continuau să circule oral printre foştii deţinuţi, este din nou arestat şi condamnat la optsprezece ani muncă silnică, din care execută numai şase (în Balta Brăilei şi la Gherla), fiind pus în libertate în 1964, o dată cu mulţi alţi deţinuţi politici.

Ciurunga a semnat până în 1946 cu pseudonimul literar Robert Cahuleanu, adoptat şi ca nume civil („pentru că toată instrucţia şi simţirea mea erau româneşti”); sub această semnătură şi-a publicat primele volume de versuri şi a colaborat la Bugeacul (Bolgrad), „Graiul satelor” (Cahul), „Basarabia literară”, „Raza”, „Cuvânt moldovenesc” (toate trei din Chişinău), „Bacăul”, „Curentul literar”, „Prepoem”, „Vremea” şi „Revista literară”, fiind şi redactor la publicaţiile Basarabia, „Basarabia literară”, „Raza”, „Expresul”, „Ancheta”, „Înainte” (Brăila).

Pseudonimul literar Andrei Ciurunga datează din 1946, când, somat de autorităţi să-şi schimbe numele (întrucât „Cahulul nu mai este la noi”), îşi alege la întâmplare, din cartea de telefon, acest nume, cu care va semna în „Flacăra”, „Contemporanul”, „Îndrumătorul cultural”, „Viaţa românească”, „Argeş”, „Licurici”, „Ateneu”, „Ramuri”, „Tomis”, „Tribuna”, „Vatra”, „Apărarea patriei”, „Viaţa militară”, „Urzica”, „Rebus”, „Arici Pogonici”, „Luminiţa”, „Cutezătorii”, „Cadran”, „Cronica” etc. şi sub care va publica, de asemenea, după două decenii de absenţă din actualitatea literară în care reintră în 1966, o poezie apărută în revista „Familia”.

Volume de versuri: Decastihuri (1968), Vinovat pentru aceste cuvinte (1972), Argumente împotriva nopţii (1976), Echivalenţe (1978), Gestul împăcării (1983), Poemele cumplitului canal (1992), Lacrimi pentru Basarabia (1995), Poeme din iad pentru îngeri (1996), Ceasuri fără minutare (1996), Poeme cu urme de gratii (1996), Poeme (2001) etc. Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1995).

Opera literară

Melancolie, Cahul, 1936;

În zodia cumpeniei, Bolgrad, 1939;

Poemele dezrobirii, Chişinău, 1943;

Cântece de dor şi de război, Chişinău, 1944;

Poeme de dincoace, Brăila, 1947;

Nuntă cu cimilituri, Bucureşti, 1967;

Decastihuri, Bucureşti, 1968;

Vinovat pentru aceste cuvinte, Bucureşti, 1972;

Argumente împotriva nopţii, Bucureşti, 1976;

Micul meu atlas, versuri pentru copii, Bucureşti, 1976;

Echivalenţe, Bucureşti, 1978;

Gestul împăcării, Bucureşti, 1983;

Toată ţara-i şcoala mea, Bucureşti, 1989;

Memorii optimiste, Bucureşti, 1992;

Poemele cumplitului canal, Craiova, 1992;

Lacrimi pentru Basarabia, versuri, Bucureşti, 1995 (ediţia II, 2001; ediţia III, 2002);

Poeme din iad pentru îngeri, Bucureşti, 1996;

Ceasuri fără minutare, poeme din închisoare, Bucureşti, 1996;

Versuri pentru Ina, Bucureşti, 1996;

N-aveţi un surâs în plus, versuri, Bucureşti, 1996;

Poeme cu umbre de gratii, Bucureşti, 1996;

Versuri cu cimilituri, Bucureşti, 1997;

Poeme, antologie, Bucureşti, 2001.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Dumitru Ciurezu – biografie

Dumitru Ciurezu (7 noiembrie 1897, comuna Pleniţa, judeţul Dolj – 5 ianuarie 1978, Sibiu) – …