Aurel Chirescu – biografie

Aurel Chirescu (11 septembrie 1911, Craiova) - poet. Fiul lui Dumitru Chirescu, ofiţer, şi al Eleonorei (născută Groşeanu). Şcoala primară în comuna Trişcu; liceul la Craiova şi Bucureşti; Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1929-1934), absolvită magna cum laude; student al lui Nicolae Cartojan, Ovid Densusianu, Mihail Dragomirescu, Tudor Vianu, Alexandru Rosetti etc.

Din 1935, profesor la diferite licee bucureştene. A debutat, elev fiind, în revista şcolară „Amicii culturii”, pe care o edita singur; debutul propriu-zis în revista „Arhivele Olteniei” (1928).

Debut în volumul cu Finister (1939, Premiul Scriitorilor Tineri al Fundaţiilor Regale), între 1933 şi 1935 editează revista „Litere”, cu oarecare ecou în epocă. Colaborează la „Gândirea”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Universul literar” „România literară”, „Convorbiri literare” etc.

Înainte de încheierea războiului, mai publică volumele Stinsa oglindire (1943; Premiul Academiei Române) şi Ospăţul de taină (1944), pentru a reveni în literatură abia în anii ’70, prin Finister 2 (1970), Metafore (1971), Pasarea de cenuşă (1972), Brâncuşi (I-II, 1972-1974) etc.

Opera literară

Finister, Bucureşti, 1939;

Stinsa oglindire, Bucureşti, 1943;

Ospăţul de taină, Bucureşti, 1944;

Atlasul liric al poeziei româneşti contemporane, în colaborare cu Matei Alexandrescu şi Ion Frunzetti, Bucureşti, 1944;

Făt-Frumos din lacrimă, basm versificat după Eminescu, Bucureşti, 1945;

Finister 2, Bucureşti, 1970;

Metafore, cuvânt înainte de Alexandru A. Philippide, Bucureşti, 1971;

Pasărea de cenuşă, Bucureşti, 1972;

Brâncuşi, Poeme / Poemes, ediţie bilingvă, Bucureşti, 1972;

Brâncuşi, Interferenţe / Interferences, II, ediţie bilingvă, Bucureşti, 1974;

Genarul, poveste după M. Eminescu, Bucureşti, 1974;

Supliciile, poeme, Bucureşti, 1998.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …