Despot-Vodă, de Vasile Alecsandri (rezumat literar, aprecieri critice, sinteză literară)

Despot-Vodă, de Vasile Alecsandri, este o legendă istorică în versuri care cuprinde din cinci acte şi două tablouri. Actul I este alcătuit şase scene, actul I - tabloul II din nouă scene, actul II din unsprezece scene, actul II - tabloul II din două scene, actul III din opt scene, actul IV din treisprezece scene, iar actul V, tot din treisprezece scene. Acţiunea dramei se petrece la anii 1558-1561 în Moldova.

Personaje

Personajele piesei sunt următoarele:

- Alexandru Lăpuşneanu, Domn Moldovii, 50 ani

- Ruxandra Doamna, soţia lui Lăpuşneanu, 25 ani

- Despot-Eraclid, competitor tronului Moldovii, 30 ani

- Moţoc Vornicul, boier conspirator, 55 ani

- Ana, fiica lui, 20 ani

- Maica Fervonia, sora lui Moţoc, 50 ani

- Tomşa, boier neaoş, 40 ani

- Iliaş, copilul lui Tomşa, 14 ani

- Spancioc, boier, 35 ani

- Harnov, boier, 45 ani

- Stroici, boier, 25 ani

- Toroipan, boier, 25 ani

- Ciubăr-Vodă, 45 ani

- Albert Laski, palatinul Siradii, 55 ani

- Carmina, soţia lui Laski, 30 ani

- Rozel, aventurier francez, 25 ani

- Sommer, poet german, 25 ani

- Anton Secuiul, şeful secuimii din Ardeal, 30 ani

- Pisozki, comandant castelului de la Zips, 30 ani

- Toma Calabaicanul, om de încredere al lui Lăpuşneanu, 40 ani

- Ahmed Bairactarul, trimis al lui Soliman Sultanul, 40 ani

- Limbă-Dulce, plăieş, 30 ani

- Jumătate, plăieş, 30 ani

- un ţăran, o ţărancă, ţărani, târgoveţi, boieri călugări, ostaşi români, mercenari, unguri, francezi, leşi, nemţi etc.

Fragment

MOȚOC

(venind din stânga)

Ce faci, iubite oaspe, şi cum te mai găseşti

Sub sarcina de daruri a dragostei domneşti?

De când ai fost la Curte poftit la ospătare

L-ai fermecat pe Vodă.

DESPOT

O crezi?

MOȚOC

Aşa se pare,

Căci nu e zi lasată de bunul Dumnezeu

În care să nu-ţi deie dovezi de placul său.

Alaltăieri primit-ai o sabie turcească,

Ieri un caftan şi astăzi o iapă arăpească.

DESPOT

Știu, iapa de la Tunis pe care nici un brav

A-ncăleca nu poate?

MOȚOC

Haramu-i cu nărav.

Pe toţi mereu trânteşte şi, fără de sfială,

I-a tras lui însuşi Vodă o sfântă de trânteală.

(La fereastră.)

Ian cată prin ogradă cum se frământă-n loc!

Să juri c-a fost hrănită de zmei numai cu foc.

DESPOT

Mă duc s-o-ncerc.

MOȚOC

Mai bine o lasă că-i nătângă.

De nu ţi-ar frânge capul...

DESPOT

N-am teamă să mi-l frângă.

Deprinsu-m-am cu caii spanioli şi arăpeşti

Ce sub a lor copite au aripi vultureşti.

Ș-apoi... ceva îmi spune cu-o tainică şoptire

Că moartea respectează pe omul cu menire.

MOȚOC

Dar dacă tu n-ai teamă, eu am, căci mă-ngrijesc

De mâna lăpuşneană cu dar... prietenesc.

Cunoscător de oameni sunt eu la bătrâneţe.

Tu ai, iubite oaspe, apucături măreţe.

Boierii te admiră; poporu-ademenit

Deasupra lui te vede ca pe un domn iubit.

DESPOT

Domn!...

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …