Dimitrie Ciocârdia-Matila – biografie

Dimitrie Ciocârdia-Matila (10 ianuarie 1798, satul Săcueni, judeţul Dâmboviţa - 1 ianuarie 1860, Bucureşti) - poet şi publicist.

Praporgic în armata naţională; în 1830, e membru în Societatea Filarmonică a lui Ion Heliade-Rădulescu; aghiotant domnesc, destituit, în 1843, de Gheorghe Bibescu în urma unui pamflet (Neamului românesc, preaplecată plângere). În 1847-1848 e cârmuitor al judeţului Ialomiţa. Procuror în procesul intentat de guvernul provizoriu ofiţerilor contrarevoluţionari.

Proscris după 1848, e luptător pentru Unire (Ce se cuvine cerem de la Adunarea ad-hoc, 1856; O aruncătură de ochi asupra Unirii Principatelor Române, 1857) şi participă la Congresul de Pace de la Bruxelles. Virulentă critică a moravurilor contemporane în O aruncătură de ochi asupra administraţiei Valahiei de la 1849 la 1859 (1857).

Opera literară

Adresa recunoscătoare la plecarea prinţului Ştirbei din Principat, ediţie îngrijită de Mircea Nicolae Rusu, în „România literară” nr. 31, 1973;

Ce se cuvine cerem de la Adunarea ad-hoc, Paris, 1856 (republicat de Mircea Nicolae Rusu, în „România literară” nr. 4, 1974);

Privire asupra trecutului şi prezentului Principatelor Moldo-Române, 1857;

O aruncătură de ochi asupra Unirii Principatelor Române, sub semnătura Un român din Bucureşti, 1857;

O aruncătură de ochi asupra administraţiei Valahiei de la 1849 la 1859, sub semnătura Un român, 1857.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …