Dumitru Ciurezu – biografie

Dumitru Ciurezu (7 noiembrie 1897, comuna Pleniţa, judeţul Dolj - 5 ianuarie 1978, Sibiu) - poet. Al patrulea copil al lui Ion Ciurezu şi al Anicăi (născută Potârcă), agricultori.

Urmează clasele primare în comuna natală (1904-1908), gimnaziul la Colegiul Naţional din Craiova (1908-1912) şi cursul superior la Liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, întrerupt din cauza războiului. Mobilizat (1916-1918), participă, ca sublocotenent, la luptele de la Oituz-Cireşoaia (1917). Lăsat la vatră în 1918, îşi continuă studiile liceale în particular (bacalaureatul în 1920); urmează Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, fiind coleg cu Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu şi Pompiliu Constantinescu.

Debutează cu poezia Peisaj şi suflet în „Viaţa studenţească” (1921), iar editorial cu volumul Răsărit (1927; Premiul „Dr. C. Păcurariu-Bianu” al Academiei Române), dedicat lui Octavian Goga. Pentru al doilea volum, Pământul luminilor mele (1940), obţine Premiul „Ion Heliade-Rădulescu” al Academiei Române. Va mai publica poemul ciclic Cununa Soarelui (1942). Director, timp de 15 ani, al revistei „Albina” (fondată de Spiru Haret), unde a iniţiat colecţia de popularizare „Biblioteca Albina”; a îngrijit şi prefaţat două lucrări: Petre Ispirescu, Isprăvile şi viaţa lui Mihai Viteazul (1939) şi Grigore Ureche şi Simion Dascălul, Din Letopiseţul Ţării Moldovei (1939).

În 1944 se stabileşte la Sibiu şi funcţionează un timp, cu sprijinul lui Mihail Sadoveanu, la Filiala din Cluj a Academiei Române, secţia Sibiu. Conform unei dezvăluiri datorate lui Zaharia Stancu (şi consemnată de Florin Mugur în volumul Vârstele raţiunii. Convorbiri cu Paul Georgescu, 1982), Ciurezu ar fi adevăratul autor al romanului Mitrea Cocor, semnat de Mihail Sadoveanu. Colaborează la „Foaia tinerimii”, „Ţara noastră”, „Societatea de mâine”, „Gândirea”, „Revista scriitoarelor şi scriitorilor români”, „Viaţa românească”, „Propilee literare”, „Muzică şi poezie”, „Azi”, „Ramuri”, „Transilvania”, „Tribuna” etc.

A lăsat în manuscris volumele Oierii, Sus, la nunta stelelor şi Inelul minunilor. Reprezentant tipic al tradiţionalismului interbelic în varianta sa oltenească, Ciurezu este creatorul unei poezii exuberant-vitaliste şi bucolic-tradiţionaliste, hrănită din folclor, rusticitate, datină creştină, trecut voievodal, haiducie şi limbaj regionalist.

Opera literară

Răsărit, Craiova, 1927;

Pământul luminilor mele, Bucureşti, 1940;

Cununa Soarelui, Bucureşti, 1942 (ediţia II, cuvânt înainte de Alexandru Piru, Bucureşti, 1971).

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …