După Eminescu, de Alexandru Vlahuţă (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

După Eminescu, de Alexandru Vlahuţă, este un volum a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti, cu o prefaţă de Mihai Ungheanu.

Volumul este alcătuit din următoarele eseuri: Ctitorul cultului eminescian, Mişcarea literară, Lui Eminescu, Scrisoare către cititori şi răspunsul lui Eminescu, Delendum, Linişte, Polidor, Amintiri despre Eminescu - 1889, File rupte - 13 iulie 1891, File rupte - 20 august 1891, Curentul Eminescu, „Unde ni sunt visătorii?”, Amintiri despre Eminescu (1894), N. Petraşcu. Mihai Eminescu, Viaţa, 1894, februarie, martie, recenzie nescoasă din revistă!, Eminescu şi junimiştii în chestia naţională, M. Eminescu - poezii postume, Politică şi literatură, Cuviinţă, Poeziile postume ale lui Eminescu, Tribuna poporului, Arad, 1909, nescoasă din revistă, „Bună ţară, rea tocmeală”, Eminescu în politică şi Epistola. Două scrisori către Titu Maiorescu, 1884.

Prezenta culegere de scrieri, După Eminescu, pune la îndemâna cititorilor mai tot ceea ce a scris Vlahuţă despre Mihai Eminescu. Cu excepţia scrisorilor către Titu Maiorescu, dispuse într-un epistolar final, la sfârşitul cărţii celelalte articole şi poezii sunt aşezate în ordine cronologică.

Textele au fost reproduse după ediţiile dinainte de război (1944), confruntate acolo unde a fost cazul şi cu ediţia Alexandru Vlahuţă, Scrieri alese, I-II, 1962-1963 (îngrijită de Valeriu Râpeanu). Recenzia „N. Petraşcu, Mihai Eminescu şi articolul Poeziile postume ale lui Mihai Eminescu, din „Viaţa” şi, respectiv, „Tribuna poporului” (Arad), sunt pentru prima dată introduse în volum.

Titlul După Eminescu este preluat din volumul Clipe de linişte (1989), unde se reproduce, sub acest titlu, cu neînsemnate modificări, conferinţa „Curentul Eminescu” (1982).

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …