George Chirilă – biografie

George Chirilă (13 noiembrie 1941, sat Blăgeşti, judeţul Bacău) - poet. Fiul lui Gheorghe Chirilă şi al Olimpiei, ţărani. Liceul „Petru Rareş” din Piatra Neamţ (bacalaureatul în 1959) şi Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1964).

Asistent la aceeaşi facultate (1964-1966), profesor la Roznov (1966-1967), redactor la Televiziunea Română (1968-1971), la Editura Minerva (1971-1974), la „Contemporanul” (1975-1990), la ziarul „Pentru patrie” (1990-1992).

Între 1993 şi 1996 a fost director general al Consiliului Naţional al Audiovizualului, apoi redactor la „Cronica română”. A editat „antologia de poezie românească a păcii”, Nu ucideţi pasărea albă (1985). Debutează în ziarul „Flacăra” din Piatra Neamţ (1955). Debut editorial cu volumul de versuri Agora (1968).

Opera literară

Agora, versuri, Bucureşti, 1968;

Orientalia, versuri, Cluj, 1970;

Fiul, versuri, Iaşi, 1972;

Semnul unei corăbii, versuri, Bucureşti, 1973;

Masca Diotimei, versuri, Bucureşti, 1975;

Dăinuim, versuri, Bucureşti, 1976;

Cu poezii şi nuci în buzunare, Bucureşti, 1980;

Solia, versuri, Bucureşti, 1980;

Portretul focului, versuri, Bucureşti, 1983;

Mic tratat de melancolie, versuri, Bucureşti, 1984;

Peisaj de vânătoare, versuri, Bucureşti, 1987;

Un delfin, trei copii şi mai multe peripeţii, Bucureşti, 1988;

La ceas de mirări, versuri, Bucureşti, 1991;

Sonete, Bucureşti, 1996;

Într-o barcă de fildeş, versuri, Bucureşti, 1996;

Cenuşă în unduire, versuri, Bucureşti, 1998;

Fântâna din lacrimă, versuri, Bucureşti, 1999;

Între ironic şi imaginar, studiu monografic Marin Sorescu, Bucureşti, 2001.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …