George Ciorănescu – biografie

George Ciorănescu (19 martie 1918, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa - 6 februarie 1993, Munchen, Germania) - poet, prozator şi traducător. Fiul lui Ion Ciorănescu, învăţător, şi al Ecaterinei (născută Teodorescu). Frate cu Ioan I. Ciorănescu şi cu Alexandru Ciorănescu.

Studii liceale la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti (bacalaureat în 1936); studiază ştiinţele politice la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (licenţa în 1940; licenţa în drept în 1941). Doctor în ştiinţe politico-economice al Universităţii din Cluj (1946). Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din Bucureşti (1946). Licenţiat în filosofie al Universităţii din Bucureşti (1947). Asistent (1947) la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Unul dintre fondatorii organizaţiei federaliste europene Nouvelles Equipes Internationales (Roma, 1948), devenită Union Internationale des Democrates Chretiens.

Stabilit în Occident, este secretar (1951-1955), apoi secretar general (1957-1958) şi consilier (1958) al Fundaţiei Regale Universitare „Carol I” din Paris; redactor-şef (1955-1957, 1958-1965) la Radio Europa Liberă din Munchen, unde exercită şi funcţia de vicedirector al departamentului românesc (1965-1970); cercetător principal la secţia de cercetări a acestui post de radio (1982-1984). Membru în Federation Internationale des Journalistes din Bruxelles (1964); membru asociat în Conseil Federal du Mouvement Europeen din Bruxelles (1980), în Fondation de l’Avenir din Paris (1982), al Academiei Româno-Americane (din 1986) şi membru fondator al Institut fur Rumanienforschung din Munchen. Cavaler al Ordinului de Malta (din 1982). Debutează cu poezie în revista Colegiului „Sf. Sava” (1935), pe care o şi redactează (1935-1936). Principalele sale preocupări se orientează timp de mai multe decenii spre probleme de drept, administraţie, politologie, economie politică şi istorie.

Prestigios specialist în probleme româneşti, participă în foruri internaţionale la dezbaterea unor chestiuni legate de soarta ţărilor din Răsăritul european (România îndeosebi) şi de viitorul Europei. Publică numeroase studii în revista „La nation roumaine” (Paris), „Revue des Etudes Roumaines” (Paris), „East Europe” (New York), „Unirea” (Cleveland), „Securile europeenne” (Paris), „Destine” (Madrid), „Revista scriitorilor români” (Munchen), „Apoziţia” (Munchen) etc., consacrate unor probleme controversate privind istoria românilor (figura lui Iancu de Hunedoara, a lui Nicolaus Olahus, bătălia de la Baia, personalitatea lui Dimitrie Cantemir, soarta Bucovinei şi a Basarabiei - despre care a scris o carte fundamentală, Bessarabia, 1985 -, a ţărănimii supuse colectivizării forţate, relaţiile românilor cu Imperiul Otoman etc. O parte a activităţii şi-o consacră literaturii, fondând la Munchen cenaclul şi revista „Apoziţia” (1969).

Debut editorial cu volumul de versuri Ystud (1950), urmat de alte plachete: Codicil (1952), Poeme fără răspuns (1952), Poeme prea târzii (1954), Morior ergo sum (1981) şi Catrene definitorii diezate (1987). A colaborat la Biographisches Lexikon Sudosteuropa (1972-1974), cu articole despre oameni politici români, şi la Kindler Literatur Lexikon (1968-1972), cu articole despre Ion Agârbiceanu, Dimitrie Bolintineanu, Petre Ispirescu, Ionel Teodoreanu etc. A dat câteva contribuţii critice şi istorico-literare referitoare la Alexandru Busuioceanu („Revista scriitorilor români”, 1982) şi Ion Barbu („Apoziţia”, 1974, 1986-1988), a scris nuvele, impresii de călătorie, eseuri şi a tradus din William Shakespeare, T.S. Eliott, Antonio Machado, precum şi din creaţia lirică spaniolă a lui Alexandru Busuioceanu.

Opera literară

Ystud. Poeme amare, gravuri de Iliu, Paris, 1950;

Codicil, Paris, 1952;

Poeme fără răspuns, Paris, 1952;

Poeme prea târzii, Paris, 1954;

Canare, Paris, 1961;

Miguel, Paris, 1961;

Un poete roumain en Espagne: Al. Busuioceanu, Paris, 1962;

Un român prin Grecia, Paris, 1967;

Morior ergo sum, ilustraţii de Radu, Munchen, 1981;

Bessarabia. Contested Land Between East and West, Munchen, 1985;

Catrene definitorii diezate, Munchen, 1987.

Traduceri

Federico Garcia Lorca, Bocet pentru Ignacio Sanchez Mejias, Paris, 1959;

• Antonio Machado, Câmpiile Soriei, Paris, 1960;

• Alexandru Busuioceanu, Opt poeme din ciclul Nenumita lumină, Paris, 1963;

• William Shakespeare, Pătimaşul pelerin, cu desene de Eugen Drăguţescu, Paris, 1966; Mai aproape de îngeri, antologie din lirica religioasă, Munchen, 1986; Metaerotism imaginar, versuri, Munchen, 1990; Românii şi ideea federalistă, ediţie îngrijită de Georgeta Penela Filitti, Bucureşti, 1996; Basarabia, pământ românesc, ediţie îngrijită de Crisula Ştefănescu şi M. Cazacu, Bucureşti, 2002; Basarabia, pământ românesc disputat între Est şi Vest, traducere din engleză de M. Cazacu. Bucureşti, 2002.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …