Ioan Chindriş – biografie

Ioan Chindriş (21 martie 1938, sat Sânmiclăuş, comuna Moftin, judeţul Satu Mare) - istoric literar. Fiul lui Ioan Chindriş şi al Mariei (născută Bârsan), ţărani. Şcoala elementară în satul natal (1945-1949); gimnaziul şi Liceul „Vasile Lucaciu” din Carei (1949-1955); licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj (1957-1962).

Reporter, redactor şi realizator de emisiune la Studioul de radioteleviziune din Cluj (1962-1985); din 1985, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „George Bariţ” din acelaşi oraş. Doctor în filologie al Universităţii din Cluj cu teza Modalităţi paşoptiste în cultura românească: ideologia istorică a lui Alexandru Papiu Ilarian (1976).

A colaborat la „Revista de istorie şi teorie literară”, „Manuscriptum”, „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, „Acta Musei Napocensis”, „Vatra”, „Familia”, „Steaua”, „Tribuna” etc. Membru fondator al Editurii Argus (1990-1998). Debutează în ziarul „Pentru socialism”, Baia Mare (1957). Colaborează la volumele colective Ştefan Meteş la 85 de ani (1972), Memorandumul românilor (1994), Blajul şi amintirea Revoluţiei (1998), Revoluţia de la 1848 în Europa Centrală (2000) etc.

Debut editorial cu volumul Corespondenţa lui Alexandru Papiu-Ilarian, I-II, în colaborare cu Iosif Pervain (1972). În continuare a publicat eseuri şi contribuţii documentare de istorie culturală: Alexandru Papiu-Ilarian şi Academia Română (1973), Chipuri din hronicul neamului (1977), Ideologia revoluţionară a lui Alexandru Papiu-Ilarian (1983), Figuri de cărturari (1987), Naţionalismul modern (1996), Memoriale 100 (1998), Simion Bărnuţiu (1999), Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene (2001) şi Transilvanica (2003).

A editat, în colaborare, seria de documente literare George Bariţ şi contemporanii săi, I-IX (1973-1993). Ediţii critice din Nicolae Pauleti, Simion Bărnuţiu, Samuil Micu, Petru Maior, Timotei Cipariu etc. Coordonator al ediţiei jubiliare a Bibliei de la Blaj 1795 (2000; Medalia „Jubilaeum A.D. 2000” din partea Papei Ioan Paul al II-lea). Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române (1978).

Opera literară

Corespondenţa lui Alexandru Papiu-Ilarian, I-II, în colaborare cu Iosif Pervain, Cluj, 1972;

Alexandru Papiu-Ilarian şi Academia Română, Cluj, 1973;

Chipuri din hronicul neamului, portrete literare, Bucureşti, 1977;

Ideologia revoluţionară a lui Alexandru Papiu-Ilarian, Bucureşti, 1983;

Figuri de cărturari, eseuri, Bucureşti, 1987;

Naţionalismul modern, studii, Cluj Napoca, 1996;

Memoriale 100, portrete şi eseuri literare, Cluj Napoca, 1998;

Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi integrare europeană, Cluj Napoca, 1999;

Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene, studii, Cluj Napoca, 2001;

Transilvanica, eseuri, Cluj Napoca, 2003.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …