Eminescu despre problemele limbii române literare, de Gheorghe Bulgăr (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Eminescu despre problemele limbii române literare, de Gheorghe Bulgăr, este un volum a cărui primă ediţie a fost publicată în 1963 la Bucureşti. Volumul este alcătuit din următoarele eseuri: Consideraţii introductive, Temeiurile istorice ale limbii literare moderne, Limba populară şi limba artistică, Limba scriitorilor; stilul ştiinţific şi cel publicistic, Despre …

Read More »

Eminescu şi Schopenhauer, de Liviu Rusu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Eminescu şi Schopenhauer, de Liviu Rusu, este un volum a cărui primă ediţie a fost publicată în 1966 la Bucureşti. Volumul este alcătuit din următoarele eseuri: O nouă perspectivă în studiul problemei, Liniile esenţiale ale gândirii lui Schopenhauer, Idei schopenhaueriene evidente la Eminescu, Aspecte  contradictorii  în  creaţia  emines­ciană, Perspectiva profunzimii …

Read More »

Marin Tarangul – date biografice

Marin Tarangul s-a născut la 1 mai 1938 în Bucureşti, în 1959 îşi ia o licenţă în teologie la Institutul Teologic din Sibiu, unde între 1959-1961 continuă studii de docto­rat în istoria religiilor. Între 1961-1964 este arestat poli­tic, în 1971 obţine o altă licenţă la Institutul de Istoria şi Teoria …

Read More »

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi Franţa, în teologie, estetică, filozofie, Marin Tarangul locuieşte din 1979 la Paris. Până la acea dată îi apăruseră în ţară câteva volume apreciate de poezie, eseuri, proză: Threnos, Bosch, Fidias, Roata timpului etc.

Read More »

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi gospodărească, nu lipsită de o anume elegan­ţă rustică. Era o con­strucţie geometrică, puţin ridicată asupra solului, cu câte două ferestre mari în laturi. Un pridvor înalt în faţă, la care suiai pe vreo şapte trepte …

Read More »