Romulus Cioflec – biografie

Romulus Cioflec (23 martie 1882, comuna Araci, judeţul Covasna - 13 noiembrie 1955, Bucureşti) - prozator şi publicist. Provine dintr-o familie de ţărani.

După absolvirea Şcolii Normale din Câmpulung (1901), funcţionează doi ani ca învăţător la Chiojdeanca, ale cărei realităţi îi vor inspira romanul postum Boierul (1957); licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1914); studiază un an la Berlin, beneficiind de o bursă (1920).

Debutează editorial cu volumul de schiţe şi povestiri Doamne, ajută-ne! (1907). În 1911 devine, pentru doi ani, la cererea lui Vasile Goldiş, prim-redactor la ziarul „Românul” din Arad. Profesor la Pomârla, Chişinău, Timişoara şi Bucureşti. Prieten cu Panait Istrati.

A publicat volume de povestiri şi nuvele (Lacrimi călătoare, 1920; Români din secuime, 1942), note de călătorie (Pe urmele Basarabiei, 1927; Cutreierând Spania, 1928; Sub soarele polar, 1930), precum şi romanele Vârtejul (1937; Premiul „Ion Heliade Rădulescu” al Academiei Române), Pe urmele destinului (1943) şi Boierul (1957).

Opera literară

Doamne, ajută-ne!, Bucureşti, 1907;

Lacrimi călătoare, Iaşi, 1920;

Pe urmele Basarabiei. Note şi impresii din revoluţia rusească, Bucureşti, 1927;

Cutreierând Spania. Impresii de călătorie, Bucureşti, 1928 (ediţia II, îngrijită, cuvânt înainte şi note de N. Jula, Bucureşti, 1988);

Sub soarele polar. Impresii şi peripeţii din voiajul unor salvaţi de la naufragiu de spărgătorul Krasin, Bucureşti, 1930;

Vârtejul, Bucureşti, 1937 (ediţia II, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Mircea Braga, Cluj Napoca, 1979);

Români din secuime, Bucureşti, 1942;

Pe urmele destinului. O goană înjur de sine însuşi, I-II, Bucureşti, 1943 (ediţia II, îngrijită şi cuvânt înainte de Mircea Braga, Cluj Napoca, 1985);

Boierul, Bucureşti, 1957 (ediţia II, cuvânt introductiv de Perpessicius, ediţie îngrijită şi text stabilit de Mircea Braga, Cluj Napoca, 1988);

Epistolar Panait Istrati - Romulus Cioflec, în „Manuscriptum” nr. 1, 1970;

Trei aldămaşe, Bucureşti, 1970;

Moarte cu bucluc, piesă în trei acte, Sf. Gheorghe, 1998.

Traduceri

E.M. Remarque, Camarazii, Bucureşti.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …