Simona Cioculescu – biografie

Simona Cioculescu (numele la naştere: Cristina Alexandra Simona Popescu) (17 aprilie 1944, Dobreni, judeţul Giurgiu) - traducătoare. Fiica lui Aurel Popescu, teolog, şi a Elenei (născută Popescu), profesoară. Căsătorită cu Barbu Cioculescu.

Şcoala primară (1950-1954) şi Liceul „Gheorghe Şincai” (1955-1961), la Bucureşti. Licenţiată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Slave a Universităţii din Bucureşti, secţia cehă (1961-1966). Cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” (1966-1975); din 1976, cercetător ştiinţific la Muzeul Literaturii Române. Bursă de specializare la Praga (1969) şi Paris (1985).

Colaborează la „Revista de istorie şi teorie literară”, „Manuscriptum”, „România literară”, „Luceafărul”, „Jurnalul literar” şi „Contemporanul”. A colaborat la volumele Probleme de literatură universală şi comparată (1970) şi Studii de literatură universală şi comparată (1970, 1971). A colaborat la volumele X (1993), XI (1994), XII (1984), XIII (1985), XV (1993) şi XVI (1989) din ediţia naţională a Operelor lui Mihai Eminescu.

Debutează în „Revista de istorie şi teorie literară” (1970). Debut editorial cu traducerea romanului ceh Domnul Theodor Mundstock de L. Fuks (1973). Alte traduceri din V.P. Barovicka, G. Simenon, Eugen Ionescu şi Alexandru Ciorănescu. Ediţii îngrijite din Ion Minulescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Alexandru Rosetti, Mihai Eminescu, Vasile Voiculescu, Şerban Cioculescu şi I.L. Caragiale. Premiul Uniunii Scriitorilor (1996); Medalia jubiliară „Mihai Eminescu” (2000).

Traduceri

• L. Fuks, Domnul Theodor Mundstock, traducere şi cuvânt înainte de ~, Bucureşti, 1973; Cazul consilierului de poliţie, Bucureşti, 1981;

• V.P. Borovicka, Cifruri strict secrete, Bucureşti, 1984;

• Eugen Ionesco, Prezent - trecut, trecut - prezent, Bucureşti, 1993 (ediţia II, 2003); Între vis şi viaţă. Convorbiri cu Claude Bonnfoy, Bucureşti, 2002;

• G. Simenon, Şcoala crimei, Bucureşti, 1993.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …