Vacile, de Tudor Arghezi (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Vacile, de Tudor Arghezi, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul 1907 - Peizaje în 1955 la Bucureşti; ediţia II, prefaţă de Constantin Cubleşan, Bucureşti, 1973.

Vacile

Un arendaş de ţară, dintr-o mie,

A luat moşia Culmea cu chirie.

Hapsânul stoarce nouăzeci de vaci

Măreţe şi bogate mulgătoare,

Îţi dă la muls o vacă, dacă-i placi,

De două ori pe zi câte-o căldare.

Văcarul Stan le cântă şi le spune,

Şi-n mâna lui se lasă de plăcere,

Şi, către seară, vine să adune

Stăpânul, lapte, cincizeci de ciubere.

Dar Stan e gol, pe cât îi plin jupanul.

Mălai - doi saci pe an, copiii - cinci.

Stăpânul crapă de belşug. Rumânul

S-a tot sfrijit şi n-are nici opinci.

Tânjind doi ani, trei ani, să-şi cate

Un rost mai bun şi mai cu spor,

Nu s-a putut lipsi de vacile bălţate,

De sufletul şi prietenia lor.

Într-un zintâi, stăpânului i-a spus,

Că-l aştepta la uşa de la scară:

- „Rămâi cu bine, eu m-am dus”.

Se răscoli boierul ca o fiară.

Şi boboşat, şi roşu de mânie,

Voi să dea cu palma, ca năuc.

Dar Stan răspunse: - „Sfântă boierie,

N-o ridica mai sus, că ţi-o usuc”.

De-atunci, cucoanele, sumese,

Se străduiesc să mulgă în zadar,

Şi-nvierşunate că nici strop nu iese

De lapte, au trimis după văcar.

- „Îţi dă ce vrei, cât vrei, şi başca,

Întoarce-te la vacile vădane.

Că nu ne mai dau lapte nici o ceaşcă,

Şi se zăpresc şi ugerele, Stane.”

Se-ntoarse Stan, şi vacile iubite

Au scos un muget lung de bucurie.

Săracule, blajinele de vite

Se dăruiesc de-a-ntregul numai ţie.

Că de la vaci până la ţâţa oii,

Urăsc adânc şi vitele ciocoii.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …