Vintilă C.A. Rosetti

Vintilă C.A. Rosetti (23 ianuarie 1853, Douet, Franţa - 10 septembrie 1916, Bucureşti) - publicist. Fiu al lui C.A. Rosetti şi al Mariei Rosetti, la Bucureşti, urmând apoi arhitectura la Paris. În timpul studiilor din străinătate a frecventat unele cercuri socialiste şi s-a aflat printre întemeietorii revistei „Dacia viitoare” (1883).

Întors în ţară, s-a angajat în mişcarea politică, fără a ocupa posturi importante. Din 1885, a preluat de la tatăl său direcţia ziarului „Românul”. Din 1901, a fost director al „Monitorului oficial”. Membru fondator al Ligii culturale, a făcut parte şi din comitetul de conducere al Societăţii presei. A editat scrierile literare ale Mariei Rosetti, precum şi unele lucrări ale lui C.A. Rosetti sau scrisori primite şi trimise de acesta, strecurând, în comentarii, câteva amintiri proprii.

În „Românul” şi „Românul literar”, Rosetti a tipărit cronici teatrale, cronici politice, săptămânale, articole de fond, iscălind Fănică, Rovin, Stan Opincă. Scrisă fără nerv, supusă unui moralism cam simplist, publicistica lui era convenţională. A sprijinit însă prin scrisul său unele măsuri care urmăreau transformarea teatrului într-o artă cu largă răspândire.

Opera literară

Cronici teatrale, 1893, 1898;

Amintiri literare istorico-politice. Societatea literară de la 1845, 1893.

Check Also

Marin Tarangul – date biobibligrafice

Născut în 1938 la Bucureşti, veritabil colecţionar de titluri de doctorat obţinute în România şi …

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Dicţionar Eminescu – nume proprii, de Horia Zava, este un volum a cărui primă ediţie …

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, de Ştefan Cazimir, este un volum a cărui primă ediţie …

Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

Ipoteşti. Casa Memorială „Mihai Eminescu”, de Valentin Coşereanu, este un volum a cărui primă ediţie …

George Călinescu despre Casa memorială „Mihai Eminescu” din Ipoteşti

„Locuinţa părin­tească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi …

Munţii White

Munţii White (White Mountains) sunt un segment al Munţilor Apalaşi. Se întind pe 140 km …

Vitalie Cliuc

Vitalie Cliuc (19 iunie 1925, Chişinău, Basarabia) – poet. Fiul lui Vasile Cliuc şi al …

Alexandru Claudian – biografie

Alexandru Claudian (8 aprilie 1898, Cernavodă, judeţul Constanţa – 16 octombrie 1962, Bucureşti) – poet …

Eugen Cizek – biografie

Eugen Cizek (prenumele la naştere: Eugen Antoniu) (24 februarie 1932, Bucureşti) – istoric literar. Fiul …

Andrei Ciurunga – biografie

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia – 6 …